Geen belasting meer voor de kermissen in de deelgemeenten en wijken.

Wij stellen aan de gemeenteraad voor de belasting om op de kermis te staan in de deelgemeenten en wijken af te schaffen. Vanuit EEN Wetteren hopen wij dat dit bijdraagt tot de leefbaarheid van de kermissen in Ten Ede en Massemen. Misschien kunnen er andere wijkkermissen nieuw leven worden ingeblazen. Een kermis brengt mensen samen, laat een dorp bruisen. En daar staat EEN Wetteren voor.

Ten Ede Massemen