Uw Gemeente

Meerjarenplan goedgekeurd: Belastingen veranderen niet

Het meerjarenplan werd goedgekeurd op de gemeenteraad. Het gaat om een zeer ambitieus plan waarbij zelfs meer wordt geïnvesteerd dan de vorige jaren. En door het volgehouden strikte budgettaire beleid kan dit zonder lastenverhoging voor de Wetteraars.

Iedereen gelijk? Of toch niet?

De Vlaamse regering heeft bijkomende middelen vrij gemaakt voor de gemeenten. Een goede zaak. Alleen wordt het gelijkheidsbeginsel dat iedere Vlaming gelijk is nog meer met voeten getreden. Gent en Antwerpen krijgen 1300 euro per inwoner. Wetteren 250 euro. En of dit nog niet voldoende was werd een ‘denderfonds’ in het leven geroepen waarvan de criteria onduidelijk zijn. Daarom werd een motie gericht aan de Vlaamse regering opgesteld om dit onrecht aan te klagen. De integrale tekst kan u hier lezen.

Wie is uw wijkagent?

Waarvoor kan je terecht bij de wijkinspecteur ?
De wijkinspecteurs zijn dagelijks aanwezig in hun wijk en zijn er jouw rechtstreeks aanspreekpunt. Je kan hen o.a. ontmoeten tijdens het schooltoezicht bij aanvang of einde schooltijd, maar zij staan ook in voor woonstveranderingen en andere wijkgebonden opdrachten.

Vernieuwde plannen site Cordonnier: Perstekst

Als gevolg van een intense denkoefening werd niet alleen een korte termijn voorstel uitgewerkt, maar ook een bredere visie ontwikkeld.
In een perscommuniqué wordt deze uit de doeken gedaan. Wij willen jullie deze zeker niet onthouden en daarom kan je deze hier integraal vinden.

De coalitienota 2019 - 2024 Het verbindingsteken

Wetteren coalitienota
De uitdagingen zijn groot. De ambitie van de nieuwe coalitie om ze met koene blik tegemoet te treden en ze met een gerichte uitdraai in een gunstige richting te keren is zo mogelijk groter. Deze coalitie zal een krachtdadige coalitie die solidair en met vereende krachten heikele thema’s als het financiële onweer waarin de gemeente, zoals zoveel gemeenten, is terecht gekomen op koers houden. De volledige tekst lezen kan hier.

In november kan Wetterse jeugd eindelijk weer skaten (HLN 17 september 2019)

Dietbrand van Durme bij de aanleg van het skatepark
In november kan Wetterse jeugd eindelijk weer skaten.
Aan het sportcomplex Dassenveld is gestart met de aanleg van een gloednieuw skate- en BMX terrein. Jarenlang was de gemeente op zoek naar een geschikt terrein na de ontmanteling van het vorige skatepark op De Warande. In november moet het nieuwe skatepark klaar zijn en kan de jeugd eindelijk weer skaten in Wetteren.


Getuigenis van een bezorgde vader

Met een klein hartje stond ik op 31 juli aan het station van Wetteren, mijn kleine / grote meid ging voor de tweede keer op chirokamp. Rond mij een mix van bange hartjes, blije gezichten, vriendjes en vriendinnetjes voor het leven… en ouders met het vooruitzicht op enkele dagen rust en vooral gemis
Zes dagen en vijf nachten zijn ze weg (een eeuwigheid).

Met financiën win je geen verkiezingen

"Het financiële beleid dat de gemeenten gevoerd hebben zal wellicht geen rol spelen in het stemgedrag van de kiezer." (Knack oktober 2017). Bent u de uitzondering die er meer over wil weten? Hier meer info over Wetteren.