Eindejaarsactie van de handelaars

De eindejaarsactie van de lokale handelaars was een groot succes. Dat er naast de 70 reeds deelnemende handelaars nog teleurgestelde handelaars waren die niet hebben kunnen deelnemen, bewijst de eensgezindheid waarmee ze willen werken aan een bloeiende gemeente Wetteren.
De actie werd ook opgenomen door de lokale pers:

Bij die gelegenheid heeft onze schepen van Lokale Economie Herman Strobbe een aantal initiatieven aangekondigd waar in de volgende weken en maanden werk zal worden van gemaakt:
- Samenwerken start met overleg. In februari worden de Wetteraden samengesteld. En het vertrekpunt is alle raden die over grondgebiedszaken handelen samen te laten starten. Het verder laten openbloeien van onze gemeente vraagt nu eenmaal een globale aanpak.
- De gemeentelijke cadeaucheque: Door het invoeren van de gemeentelijke cadeaucheque willen wij middelen die anders misschien naar andere steden of gemeenten vloeien, in ons eigen Wetteren houden. Een warme oproep is reeds gedaan aan de Wetterse bedrijven om dit op te nemen in hun eigen geschenkenpolitiek.
- Het centrum van Wetteren wordt niet autovrij, maar worden fietsstraten. Zo wordt het veiliger voor iedereen.
- De signalisatie naar de Scheldeparking zal in januari worden uitgerold.
Dit is maar een kleine greep uit de integrale aanpak die opgenomen is in het meerjarenplan 2020-2025.